„Dopóki oddycham mam nadzieję, że nawet podczas największej burzy zawinę do bezpiecznej przystani”

O fundacji

Celem głównym Fundacji jest prowadzenie działań profilaktycznych, wspierających, kompensacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, przemocą, uzależnieniami i innymi zjawiskami patologicznymi.

 

Aktualności // Blog

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE,realizowany w szkołach województwa łódzkiego

Praca w grudniu nie ustaje , kolejne , bardzo efektywne spotkania – PP NOE z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego – odbyły się w: szkołach województwa łódzkiego czyli w szkole podstawowej 182 w Łodzi, Mąkolicach,Popowie Głowieńskim, II LO w Pabianicach, i to już jest koniec naszych działań w szkołach.W dniach 22-30.12.2017r. podczas podsumowania projektu uporządkowano dokumenty, podsumowano ewaluację, rozliczono projekt finansowo.To była dobra praca. Czuliśmy się potrzebni.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE,realizowany w szkołach województwa łódzkiego

Praca w listopadzie i grudniu jest bardzo intensywna , kolejne , bardzo efektywne i wymagające dużego wysiłku  spotkania – PP NOE z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego – odbyły się w: szkołach województwa łódzkiego czyli w szkole podstawowej i gimnazjum w Bielawach, Szydłowie, Kazimierzu, Zespole Szkół w Zgierzu oraz szkole podstawowej w Żarnowcu . Mamy wielką satysfakcję, że trafiamy też do szkół na obrzeżach województwa łódzkiego jak np. w Żarnowcu (100 km w jedną stronę). Z zajęć tych zadowoleni są również nauczyciele obecni na spotkaniach.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE, realizowany w szkołach województwa łódzkiego

Praca w listopadzie nabiera rozpędu, kolejne , bardzo udane spotkania – PP NOE – odbyły się w: szkołach podstawowych województwa łódzkiego czyli w Lutomiersku, Pabianicach nr 9, w Kazimierzu i Szydłowie a także w Szkole Muzycznej Salezjanów w Lutomiersku oraz w wygaszanym Gimnazjum im.Leszka Czarnego w Lutomiersku . Cieszymy się, że trafiamy też do małych szkół gminnych gdzie nowoczesna profilaktyka uzależnień jest wydarzeniem. Mamy wielką satysfakcję z dobrej współpracy podczas realizacji zajęć z dyrektorami i pedagogami szkół Na zakończenie zajęć wykonywane są ankiety ewaluacyjne.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE, w szkołach województwa łódzkiego

Praca wre, kolejne , bardzo satysfakcjonujące spotkania odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie Łódzkim, I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej i nr 30 w Łodzi. Dzieci i młodzież bardzo chętnie biorą udział w Programie NOE, nie ma problemów w rekrutacji do scenek z asertywności i psychodram rodziny z problemem alkoholowym, czasami jednak objawiają się mechanizmy zaprzeczeń i racjonalizacji dotyczące używania alkoholu. Dotyczy to młodzieży licealnej, która ma już doświadczenia z używaniem alkoholu. Liczba beneficjentów od 97 do 130 uczestników. Na zakończenie zajęć wykonywane są ankiety ewaluacyjne.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE, w szkołach województwa łódzkiego

Dzięki akcji promocyjnej i rekrutacji do projektu, kolejne 4, bardzo satysfakcjonujące spotkania odbyły się w Szkle Podstawowej w Głownie nr 2 i 3, Wiśniowej Górze – 2 spotkania. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w Programie NOE, nie ma problemów w rekrutacji do scenek z asertywności i psychodram rodziny z problemem alkoholowym. Liczba beneficjentów od 101 do 140 uczestników. Na zakończenie zajęć wykonywane są ankiety ewaluacyjne.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE, w szkołach województwa łódzkiego

Kontynuujemy akcję promocyjną i rekrutację do projektu, coraz więcej szkół z terenu województwa łódzkiego zgłasza akces do projektu. Mamy zgłoszenia od: Szkoły Podstawowej w Żarnowcu, Wiśniowej Górze, Pabianicach, LO w Zgierzu, dwóch szkół podstawowych w Głownie. Do pracy!

W: Bez kategorii

Realizacja kompleksowych programów profilaktyki alkoholowej „Kierunek – wolność”, z dofinansowania Samorządu Województwa Mazowieckiego

Cały czas kontynuujemy realizację warsztatów profilaktycznych w ramach projektu,  tym razem program wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI w Szkole Podstawowej nr 81 w Warszawie na Ursynowie, to bardzo wdzięczna praca z „maluchami” klas  nauczania początkowego. Skuteczność takich zajęć jest na poziomie 75 %. Dzieci słuchają bajki, wykonują rysunki, uczą się asertywnego odmawiania no i dzielnie odpowiadają na pytania ankiety ewaluacyjnej. Książeczki z bajką CUKIERKI zabierają do domu.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE, w szkołach województwa łódzkiego

Nareszcie rozpoczęliśmy realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 64 w Łodzi dla 94uczniów,program świetnie przygotowany pod względem organizacyjnym – sala gimnastyczna nagłośnienie, tablica, obecni byli nauczyciele i pedagog. Była miła atmosfera dużo pytań nma zakończenie warsztatów.

W: Wydarzenia

Realizacja kompleksowych programów profilaktyki alkoholowej „Kierunek – wolność”, z dofinansowania Samorządu Województwa Mazowieckiego

I znowu intensywna praca, kontynuujemy realizację warsztatów profilaktycznych NOE, CUKIERKI i DEBATA ALKOHOLOWA w Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie oraz w Szkole Podstawowej nr 81 w Warszawie na Ursynowie, bardzo podoba nam się pełne zaangażowanie dyrektorów szkół i pedagogów.

W: Bez kategorii

Realizacja kompleksowych programów profilaktyki alkoholowej „Kierunek – wolność”, z dofinansowania Samorządu Województwa Mazowieckiego

W porozumieniu z dyrektorami i pedagogami szkół biorących udział w projekcie ustalono pierwsze terminy realizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą w Sochaczewie i Warszawie.

 

 

W: Bez kategorii