CUKIERKI

Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI” z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego.

CUKIERKI: Prace nad materiałami merytorycznymi

Od 28.05.2016r. nastąpiło opracowanie i wydruk zaproszeń, ulotek informacyjnych, informacja o projekcie zamieszczona została na portalach internetowych, odnośnie realizacji programu zostaną rozesłane i rozniesione do szkół z terenu województwa łódzkiego. Został ustalony harmonogram spotkań w ramach projektu,  w tej fazie projektu aktywnie uczestniczy wolontariusz w wymiarze 40 godzin (ok. 6 godz./m-ąc).

Poprzez stronę internetową Projektu „Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI” prowadzona będzie akcja promocyjno-rekrutacyjna czyli: zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty, zamieszczane będą bieżące informacje, zdjęcia z realizacji działań projektowych, materiały dotyczące wczesnej profilaktyki uzależnień (ankiety, elementy bajki profilaktycznej, informatory).  Akcja promocyjna, informacyjno – rekrutacyjna prowadzona będzie do dnia 30.11.2016r

W: CUKIERKI

Prace nad programem CUKIERKI

Od dnia 28.05.2016r, prowadzona była intensywna akcja promocyjna projektu „Wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI”  – przy współpracy wolontariusza – i już 30.05.2016 roku realizujemy zajęcia w szkole podstawowej w Żarnowie (110 km od Łodzi) dla klasy II i III. Praca była bardzo satysfakcjonująca i ciesząca się dużym zadowoleniem i zaangażowaniem małych beneficjentów.

W: CUKIERKI

Zaproszenie do udziału w projekcie CUKIERKI

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego zapraszam do bezpłatnych zajęć profilaktycznych z dofinansowania Województwa Łódzkiego.

Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI
Zapraszam do realizacji b e z p ł a t n y c h programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI, dla dzieci klas I – III, rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych z terenu Województwa Łódzkiego. Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) jest programem informacyjno – edukacyjnym dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli z terenu województwa łódzkiego.
Projekt, ten kompleksowo dba o profilaktykę uzależnień, jest on zaadresowany do małych dzieci (klas 1-3 szkół podstawowych) oraz ich rodziców i wychowawców, co pozwala wpływać na kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych (rodzice, nauczyciele) oraz budowanie przekonań (dzieci) sprzyjających trzeźwości. Profilaktyka pierwszorzędowa, skierowana do odbiorcy bez utrwalonych mitów dot. spożywania narkotyków i doświadczeń w tym zakresie jest według wszelkich badań najbardziej skuteczna.
Warsztaty są prowadzone na terenie szkoły. Trwają do 3 godzin – dla dzieci, maksymalna liczba uczestników to 25 uczniów oraz do 2 godzin dla nauczycieli i rodziców , prowadzone przez 2 osoby, maksymalna liczba uczestników to 20 rodziców i 20 nauczycieli. Do rozdysponowania mamy 10 warsztatów ( każdy warsztat to 3 spotkania dla dzieci, jedno dla rodziców i jedno dla nauczycieli). Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów, rodziców i nauczycieli . Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 28 maja 2016 r. – 20 grudnia 2016 r.
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego
Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 lub na adres mail psychowsparcie@wp.pl

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

W: CUKIERKI

CUKIERKI: Spotkania zespołu projektowego

W dniach 23-27.05.2016r. odbyły się 3 spotkania zespołu projektowego, w których wzięli udział:

– prowadzący warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli

– księgowy – odpowiedzialny za finansową stronę projektu

– osoba prowadząca stronę internetową projektu pracowała będzie przez cały czas trwania projektu, od akcji promocyjno – rekrutacyjnej, poprzez informacje o projekcie w czasie jego trwania do ewaluacji i podsumowania projektu

– wolontariusz uczestniczący w projekcie.

Spotkania miały na celu  zebranie osób zaangażowanych w realizację projektu, ustalenia odnośnie procesu rekrutacji, promocji,  informacji o projekcie, podział obowiązków. Księgowy pracował będzie przez cały czas trwania projektu (ewidencja faktur za materiały informacyjne, zaproszenia itp., obsługa kont projektu).

W: CUKIERKI