Archive For październik, 2014

Program profilaktyczno-edukacyjny NOE

Kontynuujemy 2 tydzień działań profilaktycznych w szkołach Kostrzyna nad Odrą w ramach projektu FIO Przystanek Zielona Przystań 2014 ( Szkoła podstawowa nr 2 i 4, Gimnazjum nr 2). Dzisiaj kilka zdjęć  z Programu profilaktyczno edukacyjnego NOE realizowanego w klasach V-VI szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów (trening asertywnego odmiania alkoholu). dzisiaj t.j. 21.10.2014 r. odbyły się 2 warsztaty dla nauczycieli szkoły podstawowej nr 2 (razem 43 beneficjentów). Na zakończenie tych warsztatów dostaliśmy od nauczycieli brawa !!!. To są bardzo dobre i efektywne dni, wypełnione pracą ale bardzo satysfakcjonujące.

W: Bez kategorii

CUKIERKI – działania profilaktyczne

Od 13.10.2014r, prowadzimy bardzo intensywne działania profilaktyczne w szkołach Kostrzyna nad Odrą w ramach projektu FIO Przystanek Zielona Przystań 2014( Szkoła podstawowa nr 2 i 4, Gimnazjum nr 2). Dzisiaj kilka zdjęć  z Programu wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI w klasach I-ych, maluchy mają też po 6 lat, praca jest bardzo satysfakcjonująca. Mali beneficjenci nie tylko uczą się nowych umiejętności społecznych (np. asertywnego odmawiania) ale wypełniają tez bajkę profilaktyczną CUKIERKI swoimi rysunkami.

W: Bez kategorii

CUKIERKI – program wczesnej profilaktyki uzależnień

Zgodnie z harmonogramem od 22 września 2014 r. kontynuowaliśmy działania profilaktyczne w szkołach Kostrzyna nad Odrą ( podstawowej nr 2  i gimnazjum  nr 1). Program wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie), Program profilaktyczno edukacyjny NOE oraz  Program profilaktyczno-edukacyjny DEBATA NARKOTYKOWA . Poniżej zdjęcia z tych zajęć, cieszących się dużym zainteresowaniem uczestników.

W: Bez kategorii

TYLKO SPOKOJNIE – warsztaty radzenia sobie ze stresem

Fundacja „Zielona Przystań” oraz Zarząd Województwa Łódzkiego zapraszają na

Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla nauczycieli „TYLKO SPOKOJNIE”.

Projekt stwarza możliwość szkołom (kadra pedagogiczna oraz administracyjna) z terenu województwa łódzkiego na skorzystanie z warsztatów psychologicznych nakierowanych na wzmacnianie i budowanie konstruktywnych umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Warsztaty są prowadzone na terenie szkoły. Trwają 6 godzin, maksymalna liczba uczestników to 20 osób. Do rozdysponowania mamy 8 warsztatów. Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca spotkania i grupy zainteresowanych nauczycieli. Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 06 październik  2014 r. – 20 grudnia 2014 r.

WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE.

W skład warsztatu wchodzi część informacyjno – edukacyjna (2 godz.) dotycząca zjawiska stresu, reakcji organizmu na stres oraz sposobów konstruktywnego i destrukcyjnego radzenia sobie ze stresem, część treningu nowych umiejętności (2 godz.) tj. trening rozpoznawania błędów myślowych pozwalający na zmianę myślenia obniżający poziom przeżywanego stresu (oparty o założenia terapii poznawczo – behawioralnej) oraz trening twórczego gospodarowania czasem wynikający ze zdrowego stylu życia i utrzymywania równowagi między pracą a życiem osobistym (tzw. work-life balance). Ostatnim, również 2 godzinnym modułem warsztatów jest czas przewidziany na rozwiązywanie problemów specyficznych dla danej placówki, prowadzących do zwiększonego poziomu stresu u uczestników warsztatów (np. konflikty wewnątrz rady pedagogicznej, problemy z trudnymi uczniami, konflikty na linii rodzic – nauczyciel itp.).

Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek  tel. 502 52 30 40 

W: Bez kategorii