Archive For kwiecień, 2015

Asertywnie, nie agresywnie – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszam do realizacji b e z p ł a t n y c hWarsztatów wychowawczych dotyczących nieagresywnego rozwiązywania konfliktów – Asertywnie, nie agresywnie”, dla dzieci i młodzieży klas 5-ch i 6-ych szkół podstawowych , klas i szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Łodzi. Warsztaty są prowadzone na terenie szkoły. Trwają do 3 godzin, prowadzone przez 2 osoby, maksymalna liczba uczestników to  30 uczniów. Do rozdysponowania mamy 5 warsztatów. Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów. Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 04 marzec  2015 r. – 30 września 2015 r.

Proponowane warsztaty są treningiem asertywności, zakładają naukę radzenia sobie w sytuacji stresowej poprzez konstruktywne, asertywne zachowanie. Pośrednio wzmacniają poczucie własnej wartości oraz promują zdrowy styl życia, co zmniejszy ryzyko występowania zachowań przemocowych. Warsztaty zawierają również elementy zajęć socjoterapeutycznych ukierunkowanych na wzmocnienie poczucia własnej wartości, budowanie wsparcia społecznego i rozwijanie empatii.

                Ponieważ zajęcia przyczyniają się do lepszego rozumienia i radzenia sobie ze stresem, podnoszą poziom własnej wartości uczestników, sprzyjają zintegrowaniu klasy, tym samym bezpośrednio niwelują wiele z przyczyn zachowań przemocowych dzieci i młodzieży (tj: nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, niskie poczucie własnej wartości, odrzucenie/izolacja w grupie rówieśniczej)

WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi)

Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 

W: Bez kategorii