Blog

Postępy prac

Zgodnie z harmonogramem działań projektowych zadania Przystanek: Zielona Przystań 2016 w formie wspierania realizacji zadania przez MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w ramach dotacji z Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich w roku 2016, dla oferty nr 2271, w dniach 01-06.05.2016r. odbyły się 3 spotkania zawiązanego zespołu projektowego. W spotkaniach uczestniczyli:
– prowadzący warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, sprzedawców napojów alkoholowych, urzędników samorządowych, MOPS,GOPS, radnych, Policji, Straży Miejskiej na terenie Kostrzyna nad Odrą, Gminy Górzyca i Powiatu Gorzowa Wielkopolskiego
– prowadzący konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne na terenie Przystanku Woodstock
– koordynator projektu
– księgowy – odpowiedzialny za finansową stronę projektu
– prowadzący stronę internetową projektu
Obsługa księgowa projektu odbywać się będzie przez cały czas trwania projektu (ewidencja faktur za zakup materiałów informacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych zaproszeń, obsługa kont projektu).
-wolontariusze uczestniczący w projekcie z terenu Łodzi
Na tym etapie zespół zapoznano się z harmonogramem działań, nastąpił podział obowiązków, podjęto decyzje niezbędne do wdrożenia projektu.

Od dnia 07.05.2016r. rozpoczęto intensywne prace związane z promocją projektu, czyli m.in.: opracowanie i wydruk zaproszeń, ulotek informacyjnych, informację o projekcie umieszczono na portalach internetowych, opracowano i uruchomiono stronę internetową Projektu „Przystanek Zielona Przystań 2016”. Na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Górzyca, Powiatu Gorzów Wielkopolski rozpoczęła się akcja informacyjno – promocyjna dotycząca projektu w szkołach, Urzędzie Miasta, Gminy i punktach sprzedaży alkoholu przez pracowników samorządu miejskiego, gminnego i powiatowego (na podstawie umowy partnerskiej z Urzędem Miasta Kostrzyn n. Odrą, Gminą Górzyca i Starostwem Powiatowym Gorzowa Wielkopolskiego.

Natomiast od dnia 09.05.2016r. na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą i Gminy Górzyca oraz w szkole podległej Starostwu Powiatowemu Gorzowa Wielkopolskiego rozpoczęła się akcja rekrutacyjna dotycząca projektu w: szkołach , Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, Urzędzie Gminy Górzyca i punktach sprzedaży alkoholu przez pracowników samorządu miejskiego, gminnego i powiatowego .

Ten wpis ma zero komentarzy

Prześlij komentarz