Blog

CUKIERKI: Prace nad materiałami merytorycznymi

Od 28.05.2016r. nastąpiło opracowanie i wydruk zaproszeń, ulotek informacyjnych, informacja o projekcie zamieszczona została na portalach internetowych, odnośnie realizacji programu zostaną rozesłane i rozniesione do szkół z terenu województwa łódzkiego. Został ustalony harmonogram spotkań w ramach projektu,  w tej fazie projektu aktywnie uczestniczy wolontariusz w wymiarze 40 godzin (ok. 6 godz./m-ąc).

Poprzez stronę internetową Projektu „Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI” prowadzona będzie akcja promocyjno-rekrutacyjna czyli: zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty, zamieszczane będą bieżące informacje, zdjęcia z realizacji działań projektowych, materiały dotyczące wczesnej profilaktyki uzależnień (ankiety, elementy bajki profilaktycznej, informatory).  Akcja promocyjna, informacyjno – rekrutacyjna prowadzona będzie do dnia 30.11.2016r

Ten wpis ma zero komentarzy

Prześlij komentarz