Archive For czerwiec, 2016

Realizacja kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego

 

W dniach 24-30.05.2016r. nastąpiło zawiązanie zespołu projektowego w składzie (odbyły się 3 spotkania):

prowadzący warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli

– księgowy – odpowiedzialny za finansową stronę projektu

Spotkania te miały na celu zebranie osób zaangażowanych w realizację projektu, ustalenie procesu rekrutacji, promocji, informacji o projekcie, podział obowiązków. Księgowy pracował będzie przez cały czas trwania projektu (ewidencja faktur za materiały informacyjne, zaproszenia itp., obsługa kont projektu). A od dnia 31.05.2016r. rozpoczęła się intensywna rekrutacja i działania promocyjne – współpraca z placówkami oświatowymi.

Opracowano i wydruk zaproszeń, ulotek informacyjnych, informacja o projekcie zamieszczono na portalach internetowych, materiały promocyjne i informacyjne rozesłano i rozniesiono do szkół z terenu województwa łódzkiego. Został ustalony harmonogram spotkań w ramach projektu. Prowadzona jest intensywna akcja promocyjno-rekrutacyjna czyli: zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty.

Odbyły się także już realizacje 23 warsztatów dla dzieci, rodziców i nauczycieli) klas I-III w szkołach podstawowych województwa mazowieckiego: nr 81 i 310 w Warszawie, Zągotach, nr 13 w Płocku, nr 2 w Sochaczewie. Czuliśmy się bardzo potrzebni, beneficjenci wspaniali, współpraca z dyrekcją, nauczycielami i pedagogami szkół bez zastrzeżeń.

 

W: Bez kategorii

Działamy w Kostrzynie nad Odrą

I znowu w pracy! Zgodnie z harmonogramem projektu „Przystanek: Zielona Przystań 2016” – z dofinasowania PO FIO – kontynuujemy w czerwcu intensywne działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą czyli: program wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI w klasach I – ych (cudowne maluchy), program profilaktyki alkoholowej NOE dla klasy IV-ych oraz warsztaty wychowawcze nieagresywnego rozwiązywania konfliktów  ASERTYWNIE NIE AGRESYWNIE w klasach V-ych. Natomiast w Zespole Szkół realizujemy warsztaty wychowawcze nieagresywnego rozwiązywania konfliktów  ASERTYWNIE NIE AGRESYWNIE w klasach II-ich. W tej szkole jesteśmy pierwszy raz, jest to owoc naszej umowy z nowym partnerem  publicznym – czyli Starostwem Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim . Znakomita młodzież, świetna współpraca z nauczycielami, pedagogami i dyrekcją szkół. Mamy wielką satysfakcję z wykonywanej pracy.

W: Bez kategorii

CUKIERKI: Pozyskanie nowych partnerów

Intensywna akcja promocyjna i rekrutacyjna do zadania CUKIERKI, przynosi rezultaty. Akces do projektu zgłosiły szkoły podstawowe z terenu Województwa Łódzkiego, czyli z:  Żarnowa,Woli Zaradzyńskiej, 2 szkoły z Łodzi, szkoły z Pabianic, Wiśniowej Góry, Różycy . Cieszy nas bardzo to,że rozpoczęliśmy też konkretne działania profilaktyczne oprócz szkoły w Żarnowie, w szkole podstawowej nr 182 w Łodzi oraznr 17 w Pabianicach. Zajęcia wczesnej profilaktyki uzależnień dla uczniów klas I-III sąbardzo satysfakcjonujące iskuteczne. Maluchy( wszystkie) uczą się  m.in.4 umiejętności społecznych, w tym asertywnego odmawiania. Bardzo nas cieszy to, że wczesna profilaktyka uzależnień dociera – dzięki dofinanasowaniu Zarządu Województwa Łódzkiego do małych gminnych szkół.

W: CUKIERKI

Realizacja kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego

W dniach 23-27.07.2016r. nastąpiło zawiązanie zespołu projektowego w składzie (odbyły się 3 spotkania):

prowadzący warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli

– księgowy – odpowiedzialny za finansową stronę projektu

– osoba prowadząca stronę internetową projektu pracowała będzie przez cały czas trwania projektu, od akcji promocyjno – rekrutacyjnej, poprzez informacje o projekcie w czasie jego trwania do ewaluacji i podsumowania projektu

– wolontariusz uczestniczący w projekcie

Spotkania te miały na celu zebranie osób zaangażowanych w realizację projektu, ustalenie procesu rekrutacji, promocji, informacji o projekcie, podział obowiązków. Księgowy pracował będzie przez cały czas trwania projektu (ewidencja faktur za materiały informacyjne, zaproszenia itp., obsługa kont projektu). A od dnia 28.05.2016r. rozpoczęła się intensywna rekrutacja i działania promocyjne – współpraca z placówkami oświatowymi.

Opracowano i wydruk zaproszeń, ulotek informacyjnych, informacja o projekcie zamieszczono na portalach internetowych, materiały promocyjne i informacyjne rozesłano i rozniesiono do szkół z terenu województwa łódzkiego. Zostanł ustalony harmonogram spotkań w ramach projektu, w tej fazie projektu aktywnie uczestniczy wolontariusz w wymiarze 40 godzin (ok. 6 godz./m-ąc).

Poprzez stronę internetową Projektu „Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI” prowadzona jest akcja promocyjno-rekrutacyjna czyli: zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty, zamieszczane będą bieżące informacje, zdjęcia z realizacji działań projektowych, materiały dotyczące wczesnej profilaktyki uzależnień (ankiety, elementy bajki profilaktycznej, informatory)

Odbyły się także już realizacje warsztatów dla dzieci ( 5 warsztatów) klas I-III w szkołach nr 14 i 17 w Pabianicach. Było wspaniale i bardzo efektywnie.

W: Bez kategorii