Archive For grudzień, 2016

Ewaluacja działań. Przystanek: Zielona Przystań

Po ewaluacji działań projektowych  odbyło się podsumowanie i rozliczenie projektu.
Dzisiaj odbyło się ostatnie – 3 spotkanie – spotkanie podsumowujące projekt Przystanek :Zielona Przystań 2016 z dofinansowania PO FIO nr 2271. Uczestniczyli w nim: konsultanci, księgowy projektu, osoba prowadząca stronę internetową, projektu koordynator projektu. Podsumowanie odbyło się w Łodzi. Poświęcone było  refleksji nad uzyskanymi rezultatami, uporządkowaniem dokumentów, rozliczeniem finansowym projektu (umowy, rachunki, faktury, przelewy itd.). To już naprawdę koniec, chcielibyśmy podziękować wszystkim, dzięki którym projekt mógł być zrealizowany to znaczy: Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą, Staroście Powiatowemu z Gorzowa Wielkopolskiego, Wójtowi Gminy Górzyca, Firmie KAIPLAST Gniecioszek S.C, Fundacji Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej, wolontariuszom a przede wszystkim naszym beneficjentom. Do zobaczenia za rok, mamy taką nadzieję.

W: Bez kategorii

CUKIERKI: Zakończenie projektu

Po ewaluacji działań projektowych  odbyło się podsumowanie i rozliczenie projektu.
Dzisiaj odbyło się ostatnie  spotkanie podsumowujące projekt „Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI”  z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego. Uczestniczyli w nim: realizatorzy warsztatów, księgowy projektu, osoba prowadząca stronę internetową projektu. Podsumowanie odbyło się w Łodzi. Poświęcone było  refleksji nad uzyskanymi rezultatami, uporządkowaniem dokumentów, rozliczeniem finansowym projektu (umowy, rachunki, faktury, przelewy itd.). To już naprawdę koniec, chcielibyśmy podziękować wszystkim, dzięki którym projekt mógł być zrealizowany to znaczy: Samorządowi Województwa Łódzkiego, dyrektorom i pedagogom szkół województwa łódzkiego uczestniczących w projekcie. Do zobaczenia za rok, mamy taką nadzieję.

W: CUKIERKI

CUKIERKI: Działania w grudniu

Grudzień czyli zakończenie realizacji Kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI dla dzieci, rodziców, nauczycieli – z dofinansowania Samorządu Województwa. W grudniu realizacje odbyły się w szkołach podstawowych w: nr 2 w Głownie , Różycy, nr 64 i 182 w Łodzi, Woli Zaradzyńskiej. To już koniec naszej pracy projektowej w szkołach.

W: CUKIERKI

Warsztaty profilaktyczne

Grudzień to przede wszystkim realizacja warsztatów profilaktycznych i nauczycieli w szkołach podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na podstawie umów partnerskich podpisanych z Burmistrzem Miasta Kostrzyn nad Odrą, oraz Starostą Powiatowym Gorzów Wielkopolski. Odbyły się również ostatnie realizacje w szkole podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą ( program wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI i program NOE).

W: Bez kategorii