Archive For październik, 2018

Kierunek – wolność: Materiały edukacyjno-informacyjne

Wzory materiałów, edukacyjno informacyjnych, ankiet, wykorzystywanych podczas realizacji  warsztatów profilaktycznych , NOE i DEBATA w szkołach województwa Mazowieckiego – z dofinansowania Zarządu Województwa Mazowieckiego  – tytuł zadania publicznego: Realizacja kompleksowych programów profilaktyki alkoholowej „Kierunek – wolność”

W: Bez kategorii