Archive For lipiec, 2019

Zaproszenie – Zielona Przystań na Pol’and’Rock Festival

  W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań, zapraszam do bezpłatnych konsultacji profilaktyczno terapeutycznych podczas trwania XXV Przystanku Woodstock – obecnie – Pol’and’Rock Festival.

      Jest to program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowisk zmarginalizowanych. Obejmuje dwu etapowe działania (przed i w trakcie wydarzenia XXV Przystanek Woodstock – obecnie Pol’and’Rock Festival – działania, zapewniające kompleksową pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologiom tj. uzależnienie od narkotyków, współuzależnienie.

     „Przystanek Zielona Przystań” jest projektem cyklicznym (od 2011 roku). Dzięki takiej formule uzyskać można długoterminowe, wzmacniające się działania i efekty, obejmujące zasięgiem cały region. W tym okresie zrekrutowana zostanie grupa 4 wolontariuszy, którzy będą uczestniczyć w akcji promocyjno rekrutacyjnej oraz w akcji profilaktycznej opartej na wykonywaniu testów diagnostycznych dot. używania alkoholu i narkotyków w dniach 31.07 – 03.08.2019 r. na terenie Pol’and’Rock Festival .

    W dniach 31.07 – 03.08.2019 r. na Pol’and’Rock Festival realizowane będą konsultacje profilaktyczno terapeutyczne prowadzone w punkcie Zielonej Przystani na dla osób które mogą mieć problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, projekt jest dofinansowany przez PARPA w Warszawie.

   Zapraszamy wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy, jesteśmy w miasteczku NGO, przy Akademii Sztuk Przepięknych, czekają na Ciebie terapeuci-konsultanci.

Informacje: Sławomir Grzegorek www.zielonaprzystan.org, adres mail psychowsparcie@wp.pl

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

W: Bez kategorii