Blog

Sprawozdanie z działań profilaktycznych i interwencyjnych dla młodych ludzi w trakcie Pol’and’Rock Festiwal 2020 w sieci

1.Warsztaty online nt. ról dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym oraz konsekwencji psychologicznych ponoszonych przez dzieci

https://www.facebook.com/FundacjaZielonaPrzystan/videos/2739020882998765

W dniu 15.07.2020r, opracowano ogłoszenie o planowanych warsztatach w sieci i opublikowano je na stronie internetowej Fundacji Zielona Przystań oraz na profilu Facebook Fundacji, a także wysłano je do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraz z linkiem umożliwiającym obejrzenia i uczestnictwa w warsztatach, która umieściła te informacje o warsztatach na swojej stronie internetowej. Ze względów technicznych ( nagranie) warsztaty zrealizowano 2 etapowo. W pierwszym etapie przygotowano realizację psychodramy rodziny z problemem alkoholowym, omówiono i wyznaczono role osób uczestniczących w nagraniu. Następnie zrealizowano dwukrotnie psychodramę dokonując jej nagrania. W przygotowaniach warsztatu uczestniczyło 7 osób, natomiast obejrzany został on 500 razy.

Według statystyk – szczegółowych informacji dotyczących posta – mieliśmy:

– liczbę odbiorców – 484, – kliknięcia posta – 62, – polubienia – 31, – komentarze – 29

– udostępnienia – 2. W końcowej części warsztatów odpowiadaliśmy na pytania z czatu, część pytań została zadana po warsztacie.

2.Konsultacje interwencyjno – wspierających w dniu 29.07.2020r.-01.08.2020r.

W dniu 15.07.2020r, opracowano ogłoszenie o planowanych konsultacjach ( podano godziny pracy konsultantów numery telefonów, mail) w sieci i opublikowano je na stronie internetowej Fundacji Zielona Przystań oraz na profilu Facebook Fundacji, a także wysłano je do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która umieściła te informacje o warsztatach na swojej stronie internetowej

W dniach 29.07 – 01.08.2020r. prowadzono konsultacje interwencyjno – wspierające ( poprzez dyżury telefoniczne i przez kontakt mailowy) – możliwość indywidualnego kontaktu ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą, terapeutą uzależnień). Ułatwiają przełamanie psychologicznej bariery pierwszorazowego sięgnięcia po pomoc czy zidentyfikowania siebie, jako osoby „potrzebującej pomocy”. Szczególną uwagę przykładaliśmy do tematu uzależnienia z uwzględnieniem wpływu nałogowego picia alkoholu na funkcjonowanie biologiczne, emocjonalne i społeczne osoby młodej. Zwracaliśmy uwagę na problemy towarzyszące uzależnieniu m.in. problem współuzależnienia i przemocy w rodzinie.

Łącznie udzielono 110 konsultacji ( w tym 95 telefonicznych i 15 mailowych) dla :

49 mężczyzn i 46 kobiet – konsultacje telefoniczne

10 kobiet i 5 mężczyzn – konsultacje mailowe

przez 2 konsultantów terapeutów: Sławomir Grzegorek i Magdalena Libiszewska z Łodzi.

Problemy przedstawiane przez młodych ludzi – konsultacje telefoniczne – dotyczyły przede wszystkim:

picie alkoholu o niskim poziomie ryzyka – 10 osób

– problemu picia ryzykownego alkoholu – 19 osób,

– problem picia alkoholu o wysokim poziomie ryzyka – 7 osób

-problemu picia szkodliwego alkoholu – 17 osób,

-uzależnienia od alkoholu –10 osób,

– problem DDA – 29 osób

-problemów współuzależnienia – 12 osób,

-przemocy w rodzinie – 11 osób,

-uzależnienia od nikotyny – 4 osoby,

-używania i nadużywania marihuany – 3 osoby

– konsultacje mailowe – dotyczyły przede wszystkim:

– picie alkoholu ryzykowne – 10 osób

– picie szkodliwe – 2 osoby

– problem DDA – 3 osoby

Znacznie zwiększyła się liczba beneficjentów z problemem DDA (wynikało to realizacji warsztatów online na ten temat 28.07.2020r) a ogólnie zmniejszyła się liczba beneficjentów powyżej 30 roku życia.

Wiek beneficjentów konsultacji telefonicznych:

do 18 roku – 7 osób

19 – 25 lat – 64 osoby

26 – 30 lat – 23 osoby

31 – 35 lat – 1 osoba

Najmłodszy beneficjent naszych działań miał 16 lat a najstarszy 35 lat.

Tak duża liczba konsultacji wynikała z intensywnej akcji informacyjno promocyjnej w internecie, a także z brakiem barier administracyjnych, poczuciem bezpieczeństwa dzięki anonimowości beneficjentów, stałej obecności punktu konsultacyjnego Zielonej Przystani podczas trwania Przystanku Woodstock od 2011 roku ( wielu beneficjentów kontaktowało się z nami po raz kolejny), a także prowadzeniem konsultacji dzień przed oficjalnym rozpoczęciem Przystanku.

Po doświadczeniach w tym roku z realizacji warsztatów nt. ról dzieci z problemem alkoholowym oraz konsekwencji w przyszłości tych ról, cieszących się dużym zainteresowaniem beneficjentów, pragnęlibyśmy w przyszłym roku na stałe wprowadzić te warsztaty do oferty naszej pracy na Pol’and’Rock Festval w Kostrzynie nad Odrą (miejmy nadzieję na żywo) obok konsultacji interwencyjno wspierających.

Mimo braku bezpośredniego kontaktu z beneficjentami projektu, pomogliśmy wielu młodym osobom, byliśmy dla każdego kto nas potrzebował, mamy wielką satysfakcję z wykonanej pracy ponieważ organizacja naszych działań online była wielkim wyzwaniem.

Z poważaniem Prezes Zarządu Głównego – Sławomir Grzegorek

Ten wpis ma zero komentarzy

Prześlij komentarz