Autor:: admin

Ostatni dzień pracy

Jest 19.07.2016r, ostatni dzień naszej pracy, ostatni beneficjenci konsultacji profilaktyczno terapeutycznych. Jesteśmy bardzo spracowani, zmęczeni, ale też bardzo zadowoleni, usatysfakcjonowani i potrzebni.Pomogliśmy setkom młodych ludzi, którzy być może w swoim miejscu zamieszkania nigdy nie poprosiliby o pomoc.Mamy nadzieję do zobaczenia za rok.

W: Bez kategorii

Praca po przystanku Woodstock

22 Przystanek Woodstock oficjalnie zakończony, a nam nie brak pracy,sporo beneficjentów nie mogąc się rozstać z festiwalem pozostało jeszcze na jakiś czas. A my mamy pracę.

W: Bez kategorii

Raport polowy

Kończy się trzeci dzień Przystanku Woodstock. Praca, bardzo intensywna w słońcu, poprzezankiety diagnostyczne i indywidualne rozmowy

W: Bez kategorii

Biuro projektu

Przyczepa kempingowa, wynajęta na czas trwania pracy, podczas wydarzenia 22 Przystanek Woodstockbyła nie tylko biurem naszego projektu ale także pomieszczeniem socjalnym dla wolontariuszy i konsultantów.

W: Bez kategorii

Raport polowy – 17.07

Po deszczowej pogodzie, zabraliśmy się ostro do pracy – konsultacje profilaktyczno terapeutyczne- nie czekamy aż beneficjenci do nas przyjdą, tylko podążamy za nimi, mamy dodatkowe, mobilne stanowiska pracy , więc ustawiamy je wraz z terapeutami i wolontariuszami w najbardziej zatłoczonych miejscach 22 Przystanku woodstock. Jesteśmy bardzozmęczeni i niezwykle ustysfakcjonowani naszą pracą

 

W: Bez kategorii

Otwarcie Przystanku Woodstock

Dzisiaj oficjalne otwarcie 22 Przystanku Woodstock, od rana pada deszc, dzięki pawilonom do konsultacji jesteśmyniezależni i praca wre. Jest zimno,wilgotno, ale beneficjentów konsultacji profilaktyczno – terapeutycznych nie brakuje od godz. 8.00 do 20.00

W: Bez kategorii

Raport polowy – 13.07

Jest 13.07.2016r. , jutro oficjalne rozpoczęcie 22  Przystanku Woodstock, a my juz dzisiaj od 8 ej rano intensywnie pracujemy. Projekt Przystanek : Zielona Przystań 2016 nabiera rozpędu. To wielka satysfakcja i poczucie bycia potrzebnym.

 

W: Bez kategorii

Zaproszenie

Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie „Przystanek: Zielona Przystań” – konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne.

Jest to program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowisk zmarginalizowanych. Obejmuje trzy etapowe działania (przed w trakcie i po wydarzeniu XXII Przystanek Woodstock) zapewniające kompleksową pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologiom tj. uzależnienie od narkotyków, współuzależnienie, przemoc w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Planowana liczba beneficjentów projektu – 100. „Przystanek Zielona Przystań” jest projektem cyklicznym (od 2011 roku). Dzięki takiej formule uzyskać można długoterminowe, wzmacniające się działania i efekty, obejmujące zasięgiem cały region. W tym okresie zrekrutowana zostanie grupa 2 wolontariuszy, którzy będą uczestniczyć w akcji promocyjno rekrutacyjnej oraz w akcji profilaktycznej opartej na wykonywaniu testów diagnostycznych dot. używania narkotyków w dniach 13.07 – 18.07.2016r na Przystanku Woodstock. W dniach 13.07 – 18.07.2016r na Przystanku Woodstock realizowane będą konsultacje profilaktyczno terapeutyczne prowadzone w punkcie Zielonej Przystani  na XXII Przystanku Woodstock dla osób które mogą mieć problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz dotkniętych innymi problemami.  W dniu 13.07.2016r  – I etap. Etap II ( w czasie trwania Przystanku Woodstock, 14 -16.07.2016r.) i III ( po zakończeniu Przystanku,17-18.07.2016r.) . Konsultanci oczekują na wszystkich potrzebujących pomocy w punkcie Zielonej Przystani, w pasażu NGO. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, projekt jest dofinansowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

W: Bez kategorii

Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych

Po intensywnych szkoleniach sprzedawców napojów alkoholowych w Kostrzynie nad Odrą (60 punktów)i w Gminie Górzyca (20 punktów)-  nasz nowy partner publiczny – zbudowaliśmy nasz punkt do prowadzenia konsultacji profilaktyczno – terapeutycznych na terenie Przystanku Woodstock z pomocą partnera publicznego KAIPLAST I.Gniecioszek, oraz już 07.07.2016 roku rozpoczęliśmy przy udziale wcześniej zrekrutowanych wolontariuszy, akcję promocyjno rekrutacyjną oraz akcję profilaktyczną. Do rozpoczęcia Przystanku jeszcze kilka dni a beneficjenci naszego projektu – Przystanek: Zielona Przystań 2016 z dofinansowania PO FIO 2271 – domagają się kontaktu z nami, co widać na zdjęciach. Czujemy się bardzo potrzebni. Właściwe konsultacje zaczynają się od 13.07.2016r.

W: Bez kategorii

CUKIERKI: Działania w okresie wakacji

Intensywna praca profilaktyczna do wakacji za nami. Praca z dziećmi klas I-III szkół podstawowych Województwa Łódzkiego jest niezwykle satysfakcjonująca. Beneficjenci bardzo wdzięczni i chętni do pracy. Praca z małymi dziećmi oparta jest na bajce terapeutycznej „CUKIERKI” autorstwa Agnieszki Grzelak (22 strony). Każdy uczestnik zajęć otrzymuje tą książeczkę w prezencie. Dzieci kolorują i rysują różne obrazki w książęczce, wypełniają określone przez prowadzących  zadania, słuchają bajki ze zrozumieniem. Stają się współautorami tej terapeutycznej powieści.

CUKIERKI Agnieszka Grzelak

W: CUKIERKI