Bez kategorii

Raport polowy

Kończy się trzeci dzień Przystanku Woodstock. Praca, bardzo intensywna w słońcu, poprzezankiety diagnostyczne i indywidualne rozmowy

W: Bez kategorii

Biuro projektu

Przyczepa kempingowa, wynajęta na czas trwania pracy, podczas wydarzenia 22 Przystanek Woodstockbyła nie tylko biurem naszego projektu ale także pomieszczeniem socjalnym dla wolontariuszy i konsultantów.

W: Bez kategorii

Raport polowy – 17.07

Po deszczowej pogodzie, zabraliśmy się ostro do pracy – konsultacje profilaktyczno terapeutyczne- nie czekamy aż beneficjenci do nas przyjdą, tylko podążamy za nimi, mamy dodatkowe, mobilne stanowiska pracy , więc ustawiamy je wraz z terapeutami i wolontariuszami w najbardziej zatłoczonych miejscach 22 Przystanku woodstock. Jesteśmy bardzozmęczeni i niezwykle ustysfakcjonowani naszą pracą

 

W: Bez kategorii

Otwarcie Przystanku Woodstock

Dzisiaj oficjalne otwarcie 22 Przystanku Woodstock, od rana pada deszc, dzięki pawilonom do konsultacji jesteśmyniezależni i praca wre. Jest zimno,wilgotno, ale beneficjentów konsultacji profilaktyczno – terapeutycznych nie brakuje od godz. 8.00 do 20.00

W: Bez kategorii

Raport polowy – 13.07

Jest 13.07.2016r. , jutro oficjalne rozpoczęcie 22  Przystanku Woodstock, a my juz dzisiaj od 8 ej rano intensywnie pracujemy. Projekt Przystanek : Zielona Przystań 2016 nabiera rozpędu. To wielka satysfakcja i poczucie bycia potrzebnym.

 

W: Bez kategorii

Zaproszenie

Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie „Przystanek: Zielona Przystań” – konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne.

Jest to program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowisk zmarginalizowanych. Obejmuje trzy etapowe działania (przed w trakcie i po wydarzeniu XXII Przystanek Woodstock) zapewniające kompleksową pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologiom tj. uzależnienie od narkotyków, współuzależnienie, przemoc w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Planowana liczba beneficjentów projektu – 100. „Przystanek Zielona Przystań” jest projektem cyklicznym (od 2011 roku). Dzięki takiej formule uzyskać można długoterminowe, wzmacniające się działania i efekty, obejmujące zasięgiem cały region. W tym okresie zrekrutowana zostanie grupa 2 wolontariuszy, którzy będą uczestniczyć w akcji promocyjno rekrutacyjnej oraz w akcji profilaktycznej opartej na wykonywaniu testów diagnostycznych dot. używania narkotyków w dniach 13.07 – 18.07.2016r na Przystanku Woodstock. W dniach 13.07 – 18.07.2016r na Przystanku Woodstock realizowane będą konsultacje profilaktyczno terapeutyczne prowadzone w punkcie Zielonej Przystani  na XXII Przystanku Woodstock dla osób które mogą mieć problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz dotkniętych innymi problemami.  W dniu 13.07.2016r  – I etap. Etap II ( w czasie trwania Przystanku Woodstock, 14 -16.07.2016r.) i III ( po zakończeniu Przystanku,17-18.07.2016r.) . Konsultanci oczekują na wszystkich potrzebujących pomocy w punkcie Zielonej Przystani, w pasażu NGO. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, projekt jest dofinansowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

W: Bez kategorii

Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych

Po intensywnych szkoleniach sprzedawców napojów alkoholowych w Kostrzynie nad Odrą (60 punktów)i w Gminie Górzyca (20 punktów)-  nasz nowy partner publiczny – zbudowaliśmy nasz punkt do prowadzenia konsultacji profilaktyczno – terapeutycznych na terenie Przystanku Woodstock z pomocą partnera publicznego KAIPLAST I.Gniecioszek, oraz już 07.07.2016 roku rozpoczęliśmy przy udziale wcześniej zrekrutowanych wolontariuszy, akcję promocyjno rekrutacyjną oraz akcję profilaktyczną. Do rozpoczęcia Przystanku jeszcze kilka dni a beneficjenci naszego projektu – Przystanek: Zielona Przystań 2016 z dofinansowania PO FIO 2271 – domagają się kontaktu z nami, co widać na zdjęciach. Czujemy się bardzo potrzebni. Właściwe konsultacje zaczynają się od 13.07.2016r.

W: Bez kategorii

Powstaje biuro projektu

Zabudowa biura projektu i stoiska Zielonej Przystani na Przystanku Woodstock oraz intensywna akcja profilaktyczna.

W: Bez kategorii

Realizacja kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego

 

W dniach 24-30.05.2016r. nastąpiło zawiązanie zespołu projektowego w składzie (odbyły się 3 spotkania):

prowadzący warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli

– księgowy – odpowiedzialny za finansową stronę projektu

Spotkania te miały na celu zebranie osób zaangażowanych w realizację projektu, ustalenie procesu rekrutacji, promocji, informacji o projekcie, podział obowiązków. Księgowy pracował będzie przez cały czas trwania projektu (ewidencja faktur za materiały informacyjne, zaproszenia itp., obsługa kont projektu). A od dnia 31.05.2016r. rozpoczęła się intensywna rekrutacja i działania promocyjne – współpraca z placówkami oświatowymi.

Opracowano i wydruk zaproszeń, ulotek informacyjnych, informacja o projekcie zamieszczono na portalach internetowych, materiały promocyjne i informacyjne rozesłano i rozniesiono do szkół z terenu województwa łódzkiego. Został ustalony harmonogram spotkań w ramach projektu. Prowadzona jest intensywna akcja promocyjno-rekrutacyjna czyli: zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty.

Odbyły się także już realizacje 23 warsztatów dla dzieci, rodziców i nauczycieli) klas I-III w szkołach podstawowych województwa mazowieckiego: nr 81 i 310 w Warszawie, Zągotach, nr 13 w Płocku, nr 2 w Sochaczewie. Czuliśmy się bardzo potrzebni, beneficjenci wspaniali, współpraca z dyrekcją, nauczycielami i pedagogami szkół bez zastrzeżeń.

 

W: Bez kategorii

Działamy w Kostrzynie nad Odrą

I znowu w pracy! Zgodnie z harmonogramem projektu „Przystanek: Zielona Przystań 2016” – z dofinasowania PO FIO – kontynuujemy w czerwcu intensywne działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą czyli: program wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI w klasach I – ych (cudowne maluchy), program profilaktyki alkoholowej NOE dla klasy IV-ych oraz warsztaty wychowawcze nieagresywnego rozwiązywania konfliktów  ASERTYWNIE NIE AGRESYWNIE w klasach V-ych. Natomiast w Zespole Szkół realizujemy warsztaty wychowawcze nieagresywnego rozwiązywania konfliktów  ASERTYWNIE NIE AGRESYWNIE w klasach II-ich. W tej szkole jesteśmy pierwszy raz, jest to owoc naszej umowy z nowym partnerem  publicznym – czyli Starostwem Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim . Znakomita młodzież, świetna współpraca z nauczycielami, pedagogami i dyrekcją szkół. Mamy wielką satysfakcję z wykonywanej pracy.

W: Bez kategorii