Nasze dokonania

Działamy nieprzerwanie od 1993 roku, czyli od pierwszych studyjnych realizacji Programu Profilaktycznego NOE w Łodzi (Sławomir Grzegorek wymieniany jest jako współautor tego programu). Od tej pory zrealizowaliśmy prawie 3000 realizacji programów profilaktyki uzależnień i warsztatów dla dzieci i młodzieży (NOE, DEBATA ALKOHOLOWA, LOT TAK ODLOT NIE, CUKIERKI, Art. 185 k.k., Agresji Przemocy Stop!, DZIĘKUJĘ NIE PALĘ, TYLKO SPOKOJNIE a także warsztaty z zakresu psychomanipulacji w sektach) oraz warsztatów dla rodziców z zakresu profilaktyki rodzinnej, szkoleń dla nauczycieli, sprzedawców napojów alkoholowych.

Prowadziliśmy grupy terapeutyczne dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi, DDA, sprawców i ofiar przemocy, warsztaty z komunikacji społecznej i asertywności

Zorganizowaliśmy 6 obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

W ciągu trzech lat zrealizowaliśmy we wszystkich szkołach polskich w okręgu wileńskim na Litwie – w darze serca – programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, we współpracy z Centrum Katechetycznym i Kuratorium Oświaty w Wilnie.

Pracowaliśmy we współpracy z PARPA podczas koncertu muzyki rockowej w Jarocinie. Od 2011 roku, na zaproszenie Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy objęliśmy działaniami profilaktyczno – terapeutycznymi młodych uczestników największego festiwalu muzycznego w Europie – Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą, a od 2013 roku – dzięki dofinansowaniu w roku 2013 i 2014 naszych działań na Przystanku Woodstock z PO FIO nr 1337 i 2036 mogliśmy wyjść z naszymi działaniami z terenu Festiwalu i objąć profilaktyką uzależnień społeczność lokalną Kostrzyna nad Odrą.

Z tego bardzo skrótowego opisu naszych działań wynika, że głównym celem naszej działalności jest prowadzenie działań profilaktycznych, wspierających, kompensacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin dotkniętych przemocą, uzależnieniami i innymi zjawiskami patologicznymi. Zgodnie z nowoczesnym modelem dynamicznej profilaktyki uzależnień, aby była skuteczna, powinna swoimi działaniami niwelować czynniki ryzyka a wspierać czynniki chroniące młodzież przed uzależnieniem. Czyli profilaktyka skierowana do młodych ludzi winna być wsparta kompleksowymi działaniami dla tych grup społecznych, które mają wpływ na młodych ludzi, tj.: rodziców, nauczycieli, urzędników samorządowych, sprzedawców napojów alkoholowych. Szczególnie swoje działania kierujemy do młodych, zagubionych ludzi (programy i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, radzenia sobie ze stresem oraz z agresją) a także do grup na nich oddziaływujących czyli do rodziców, nauczycieli, sprzedawców napojów alkoholowych.

         W ramach współpracy z NGOs, czyli ze Stowarzyszeniem Wspierania Dzieł Ewangelizacji AGAPE, Stowarzyszeniem Edukacja i Wychowanie, Fundacją Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań realizowaliśmy szereg projektów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego, psychoedukacji, warsztatów, szkoleń i psychoterapii. Podkreślone projekty, są naszymi projektami autorskimi. od wielu lat realizowały zadanie współfinansowane przez PO FIO, UMŁ, RCPS Łódź, Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach m.in.) t.j.:

2007 r.

01.11-31.12.2007 program „Rodzina wspólnymi siłami” obejmujący warsztaty profilaktyki uzależnień dla dzieci i rodziców oraz poradnictwo rodzinne. Projekt został dofinansowany dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 505/2007.

2008 r.

 • 3.09 – 20.12.2008 – prowadzenie warsztatów profilaktycznych nt. Radzenia sobie ze stresem (profilaktyka zdrowia psychicznego) dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego, dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
 • 1.09. – 28.12.2008 – prowadzenie zajęć korekcyjno edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem, dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Łodzi.
 • 1.09. – 31.12.2008 – opracowanie i realizacja projektu Rodzina wspólnymi siłami II: warsztaty dla rodziców (radzenie sobie z problemami wychowawczymi), poradnictwo rodzinne. Trening asertywności dla dzieci i młodzieży, projekt został dofinansowany dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 450/2008.

2009 r.

 • 01.04 – 31.12. 2009– prowadzenie programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży Debata alkoholowa /zmiana przekonań normatywnych/ dofinansowane ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • 26.01-27.12. 2009– realizacja programów profilaktyki uzależnień NOE       dofinansowane MPPiRPA na rok 2009 (poprzez Wydział Edukacji (UMŁ)
 • 26.01-27.12. 2009– prowadzenie programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży Debata alkoholowa /zmiana przekonań normatywnych/ dofinansowane ze środków MPPiRPA na rok 2009 (poprzez Wydział Edukacji (UMŁ)
 • 01-27.12. 2009- prowadzenie programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży – Debata nt. narkotyków-/zmiana przekonań normatywnych/, praca w małych grupach- ukierunkowany na narkotyki dofinansowane ze środków MPPiRPA na rok 2009 (poprzez Wydział Edukacji (UMŁ)
 • 01-27.12. 2009-  Prowadzenie terapii dla ofiar i sprawców przemocy „ Nie jesteś sam” (poradnictwo indywidualne i rodzinne dla sprawców i ofiar przemocy) dofinansowane  z MPPP poprzez Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi
 • 07-20.12.2009 – Prowadzenie pomocy terapeutycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dofinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego

2010 r.

 • 01.05-31.12. 2010 – realizacja kompleksowych działań profilaktycznych – Debata narkotykowa – kompleksowy program profilaktyczny dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców dofinansowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 • 03 – 27.12. 2010– udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą: poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne , rodzinne, prawne  „Bliżej siebie” dofinansowane  z GPPPwR poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 004 – 27.12. 2010 – prowadzenie terapii osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy dofinansowane  z MPPiRPA poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 07 – 31.12.2010- realizacja warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych „Tylko spokojnie” dla dzieci i młodzieży ( radzenie sobie ze stresem) dofinansowanych przez Województwo Łódzkie

2011

 • 03 – 27.12. 2011 – udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą: poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne , rodzinne, prawne  „Bliżej siebie” dofinansowane  z GPPPwR poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 04 – 27.12. 2011 – prowadzenie terapii osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy dofinansowane  z MPPiRPA poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 01.04 – 31.12. 2011- trening asertywności + trening radzenia sobie ze stresem „MOJA SIŁA” dla ofiar przemocy – dofinansowane  przez Województwo Łódzkie
 • 01.04 – 31.12. 2011 – kompleksowy program edukacyjno – profilaktyczny ( profilaktyka alkoholowa)   dofinansowane  przez Województwo Łódzkie
 • 04 – 27.12. 2011– realizacja programów edukacyjnych nt. konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych – „Debata narkotykowa” dofinansowane  z MPPN poprzez Wydział Edukacji UMŁ
 • 04 – 27.12. 2011– realizacja programów edukacyjnych nt. konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych – „Debata alkoholowa” – dofinansowane  z MPPiRPA poprzez Wydział Edukacji UMŁ
 • 04 – 27.12. 2011– realizacja programów edukacyjnych nt. konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych – Program wczesnej profilaktyki uzależnień ”CUKIERKI” – dofinansowane  z MPPiRPA poprzez Wydział Edukacji UMŁ
 • działania informacyjne, edukacyjne, interwencyjne i profilaktyczne dla młodzieży podczas XVII Przystanku Woodstock 2011 w Kostrzynie n. Odrą w dniach 01.-06.08.2011r. – współfinansowane przez PARPA Warszawa
 • 09 – 31.12. 2011 – Jestem asertywny, radzę sobie ze stresem – „Potrafię inaczej” -warsztaty dla sprawców przemocy – dofinansowane  przez Województwo Łódzkie
 • 10 – 30.12. 2011 – warsztaty dla dzieci i młodzieży „Anty – dopalacze” oparte na programie profilaktyki uniwersalnej „Smak życia” dofinansowane  przez Województwo Łódzkie
 • 09 – 31.12. 2011 – Jestem asertywny, radzę sobie ze stresem – „Potrafię inaczej” –warsztaty dla sprawców przemocy – dofinansowane  przez Województwo Łódzkie
 • 10 – 30.12.2011 – prowadzenie grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików „Przystań” dofinansowane  przez Województwo Łódzkie

2012 r.

 • 03 – 27.12.2012 – udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą: poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne , rodzinne, prawne  „Bliżej siebie” dofinansowane  z GPPPwR poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
 • 01.04 – 27.12.2012 – prowadzenie terapii osób doświadczających przemocy w rodzinie     oraz sprawców przemocy dofinansowane  z MPPiRPA poprzez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ.
 • 01.06-31.12.2012 – program profilaktyczny       „Debata Narkotykowa”   dofinansowany  przez Województwo Łódzkie
 • działania informacyjne, edukacyjne, interwencyjne i profilaktyczne dla młodzieży podczas XVIII Przystanku Woodstock 2012 w Kostrzynie n. Odrą w dniach 31.-05.08.2012r. – współfinansowane przez PARPA Warszawa

2013 rok

 • 02 – 27.12.2013r. – warsztaty wychowawcze dla dzieci i młodzieży dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów, dofinansowane  z MPPiRPA przez Wydział Edukacji UMŁ
 • 05 – 31.12.2013r. – warsztaty, szkolenia i programy edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne dla dzieci młodzieży, nauczycieli i rodziców – z zakresu profilaktyki uzależnień – poprzedzające, podczas i po wydarzeniu XIX Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą – dofinansowane z Programu Operacyjnego FIO nr 1337 – współfinansowane przez PARPA Warszawa
 • 05 – 31.12.2013r – warsztaty radzenia sobie ze stresem dla nauczycieli „Tylko spokojnie”, dofinansowane  przez Województwo Łódzkie
 • 09 – 31.12.2013 r. – program wsparcia (grupa terapeutyczna) dla osób korzystających z pomocy medycznej „W stronę słońca”, dofinansowany  przez Województwo Łódzkie

2014 rok

 • 02 – 27.12.2014r. – warsztaty wychowawcze dla dzieci i młodzieży dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów, dofinansowane  z MPPiRPA przez Wydział Edukacji UMŁ
 • 06 – 31.12.2014r. – warsztaty, szkolenia i programy edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne dla dzieci młodzieży, nauczycieli i rodziców – z zakresu profilaktyki uzależnień – poprzedzające, podczas i po wydarzeniu XX Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą – dofinansowane z Programu Operacyjnego FIO nr 2036
 • 10 – 24.12.2014r – warsztaty radzenia sobie ze stresem dla nauczycieli ze szkół województwa łódzkiego „Tylko spokojnie”, dofinansowane  przez Województwo Łódzkie

2015 rok

 • 02 – 27.12.2014r. – warsztaty wychowawcze dla dzieci i młodzieży dotyczące nieagresywnego rozwiązywania konfliktów, dofinansowane  z MPPiRPA przez Wydział Edukacji UMŁ
 • 05 – 31.12.2015r. – warsztaty, szkolenia i programy edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne dla dzieci młodzieży, nauczycieli i rodziców – z zakresu profilaktyki uzależnień – poprzedzające, podczas i po wydarzeniu XXI Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą – dofinansowane z Programu Operacyjnego FIO nr 1047
 • 05 – 31.12.2015r – Realizacja kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień „CUKIERKI”, dofinansowane  przez Województwo Łódzkie
 • Zamieszczenie w Atlasie Dobrych Praktyk FIO 2014, realizacji zadania Przystanek Zielona Przystań 2014 z dofinansowania PO FIO 2036

2016 rok

 • 05 – 31.12.2016r. – warsztaty, szkolenia i programy edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne dla dzieci młodzieży, nauczycieli i rodziców – z zakresu profilaktyki uzależnień – poprzedzające, podczas i po wydarzeniu XXII Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą – dofinansowane z Programu Operacyjnego FIO nr 2271
 • 05 – 31.12.2016r – Realizacja kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień „CUKIERKI”, dofinansowane  przez Samorząd Województwa Łódzkiego
 • 05 – 30.09.2016r – Realizacja kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień „CUKIERKI”, dofinansowane  przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • 06 – 05.08.2016r. – Realizacja konsultacji profilaktyczno – terapeutycznych, dofinansowane przez Województwo Lubuskie, ROPS
 • Zamieszczenie w Atlasie Dobrych Praktyk FIO 2015, realizacji zadania Przystanek Zielona Przystań 2015 z dofinansowania PO FIO 1047

2017 rok

 •  24.05 – 31.10.2017r – Realizacja kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień „CUKIERKI”, dofinansowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 
 •  29.06 – 31.10.2017r –realizacja kompleksowych programów profilaktyki alkoholowej ”Kierunek – wolność” , dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 
 • o 23.05 – 31.12.2017r. – Realizacja Programu Profilaktyki Alkoholowej NOE, dofinansowane przez Województwo Łódzkie, RCPS Łódź

2018 rok

 • 02.07 – 20.07.2018r – „Przystanek: Zielona Przystań 2018” – konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne z dofinansowania ROPS Zielona Góra
 • 22.06 – 31.10.2018r –realizacja kompleksowych programów profilaktyki alkoholowej ”Kierunek – wolność” , dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 
 • o 31.07 – 05.08.2018r. – konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne z dofinansowania PARPA Warszawa podczas Pol’and’Rock Festival

2019 rok

 • o 31.07 – 03.08.2019 r. – konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne z dofinansowania PARPA Warszawa podczas XXV Pol’and’Rock Festival