O nas

Sławomir Grzegorek

  

Sławomir Grzegorek, prezes zarządu

 • absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – kierunek teologia ogólna
 • absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie – studia podyplomowe w zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia od narkotyków
 • absolwent Studium Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości) (www.psychologia.edu.pl)
 • pełnowymiarowy trening asertywności
 • szkolenie – psychomanipulacja w sektach (RAFAEL) (www.effatha.org.pl)
 • uczestnik sesji szkoleniowo-terapeutycznej programu Simontona, (www.simonton.pl)
 • koordynator i realizator 2800 programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży (alkohol, nikotyna, narkotyki), psychomanipulacji w sektach, profilaktyki rodzinnej, zajęć edukacyjno – szkoleniowych dla nauczycieli
 • instruktor Państwowej Agencji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych ( 200 szkoleń) (www.parpa.pl)
 • organizator 6-ciu obozów terapeutycznych dla dzieci z problemem alkoholowym
 • współautor programów profilaktycznych: NOE, LOT TAK ODLOT NIE, Art. 185 KK, Agresji Przemocy STOP,
 • współprowadzący zajęć i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w ramach Stowarzyszenia Agape i Stowarzyszenia Edukacja i Wychowanie (dofinansowanie z UMŁ, RCPS, Min. PiPS, FIO)
 • realizator programów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców w szkołach polskich na Wileńszczyźnie we współpracy z Polskim Centrum Katechetycznym w Wilnie
 • praca z młodzieżą uzależnioną i współuzależnioną podczas Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie oraz na Przystanku WOODSTOCK w Kostrzyniu n.Odrą
 • prowadzenie wykładu na konferencji szkoleniowej PARPA „W trosce o skuteczność działań profilaktycznych – praktyczne wskazówki i rekomendacje”
 • kierownik placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (WODN)