Archive For wrzesień, 2015

Warsztaty w gimnazjach

Wakacje się skończyły, skończyły się też działania projektowe podczas wydarzenia Przystanek Woodstock 2015 (lipiec/sierpień), intensywnie kontynuujemy warsztaty profilaktyczne dla młodzieży Gimnazjach nr  1 i 2 w Kostrzynie nad Odrą, czyli „Debatę Narkotykową” oraz warsztaty radzenia sobie ze stresem „Tylko spokojnie”, w ramach zadania – Przystanek: Zielona Przystań 2015.

W: Bez kategorii

CUKIERKI – zaproszenie do bezpłatnych zajęć profilaktycznych

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospolecznego zapraszam do bezpłatnych zajęć profilaktycznych z dofinansowania Województwa Łódzkiego.

 

Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI
Zapraszam do realizacji b e z p ł a t n y c h programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI, dla dzieci klas I – III, rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych z terenu Województwa Łódzkiego. Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) jest programem informacyjno – edukacyjnym dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli z terenu województwa łódzkiego.
Projekt, ten kompleksowo dba o profilaktykę uzależnień, jest on zaadresowany do małych dzieci (klas 1-3 szkół podstawowych) oraz ich rodziców i wychowawców, co pozwala wpływać na kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych (rodzice, nauczyciele) oraz budowanie przekonań (dzieci) sprzyjających trzeźwości. Profilaktyka pierwszorzędowa, skierowana do odbiorcy bez utrwalonych mitów dot. spożywania narkotyków i doświadczeń w tym zakresie jest według wszelkich badań najbardziej skuteczna.
Warsztaty są prowadzone na terenie szkoły. Trwają do 3 godzin – dla dzieci, maksymalna liczba uczestników to 25 uczniów oraz do 2 godzin dla nauczycieli i rodziców , prowadzone przez 2 osoby, maksymalna liczba uczestników to 20 rodziców i 20 nauczycieli. Do rozdysponowania mamy 10 warsztatów ( każdy warsztat to 3 spotkania dla dzieci, jedno dla rodziców i jedno dla nauczycieli). Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów, rodziców i nauczycieli . Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 21 maja 2015 r. – 20 grudnia 2015 r.
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego
Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 lub na adres mail psychowsparcie@wp.pl

 

 

 

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

W: Bez kategorii

Wyniki konsultacji profilatyczno-terapeutycznych

Mamy już ilościowe wyniki konsultacji profilaktyczno – terapeutycznych, które realizowaliśmy podczas XXI Przystanku Woodstock w ramach projektu PO FIO 1047, Przystanek Zielona Przystań 2015. W dniach 29.07-04.08.2015r., udzieliliśmy 1088 !!!! konsultacji zamiast planowanych 670. Byliśmy dla każdego kto potrzebował pomocy ( problemy wynikające z używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny, gier komputerowych, hazardu, problemu DDA i współuzależnienia…). Jestem dumny z pracy naszego zespołu 5 terapeutów, którzy w trudnych polowych warunkach dali z siebie wszystko. Strzałem w 10-tkę było rozpoczęcie konsultacji dzień przed rozpoczęciem Przystanku Woodstock i kontynuacja pracy 3 dni po jego zakończeniu. W przyszłości należy naszą pracę rozpocząć 2 dni przed Przystankiem.  Dużo młodych osób przyjeżdża wcześniej i później wyjeżdża.

W: Bez kategorii