Archive For maj, 2017

CUKIERKI – zaproszenie do zajęć w woj. świętokrzyskim

 

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań zapraszam do bezpłatnych zajęć profilaktycznych z dofinansowania Województwa Świętokrzyskiego.

Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI
Zapraszam do realizacji b e z p ł a t n y c h programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI, dla dzieci klas I – III, rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych z terenu Województwa Świętokrzyskiego. Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) jest programem informacyjno – edukacyjnym dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli.

Projekt, ten kompleksowo dba o profilaktykę uzależnień, jest on zaadresowany do małych dzieci (klas 1-3 szkół podstawowych) oraz ich rodziców i wychowawców, co pozwala wpływać na kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych (rodzice, nauczyciele) oraz budowanie przekonań (dzieci) sprzyjających trzeźwości. Profilaktyka pierwszorzędowa, skierowana do odbiorcy bez utrwalonych mitów dot. spożywania narkotyków i doświadczeń w tym zakresie jest według wszelkich badań najbardziej skuteczna.
Warsztaty są prowadzone na terenie szkoły. Trwają do 3 godzin – dla dzieci, maksymalna liczba uczestników to 28 uczniów oraz do 2 godzin dla nauczycieli i do 2 godzin dla rodziców , prowadzone przez 2 osoby, maksymalna liczba uczestników to 20 – 30 rodziców i 20- 25 nauczycieli. Do rozdysponowania mamy 5 warsztatów ( każdy warsztat to 3 spotkania dla dzieci, jedno dla rodziców i jedno dla nauczycieli). Ze względu na efektywność pracy, proponujemy realizację rozłożoną na 2 dni: np. 1-go dnia dwa zajęcia dla dzieci a 3 godz., a drugiego dnia jedno zajęcie dla dzieci i zajęcia dla nauczycieli, a następnie dla rodziców.

Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów, rodziców i nauczycieli . Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 11 czerwca 2017 r. – 24 października 2017 r.
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 lub na adres mail psychowsparcie@wp.pl

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

W: CUKIERKI