Archive For lipiec, 2016

Materiały Zielonej Przystani

Takich ulotek, testów i materiałów informacyjnych używaliśmy, przed w trakcie i po wydarzeniu XXII Przystanek WOODSTOCK, czyli projekt Przystanek: Zielona Przystań 2016 tak wyglądały strony niektórych materiałów edukacyjnych, cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, szczególnie opaski profilaktyczne na rękę.

Do pobrania

Duża ulotka 2016 FIO

Fundacja Łodź opaski

Miejsca pomocy 2016 FIO

Ulotka Nikotyna

W: Wydarzenia

Ostatni dzień pracy

Jest 19.07.2016r, ostatni dzień naszej pracy, ostatni beneficjenci konsultacji profilaktyczno terapeutycznych. Jesteśmy bardzo spracowani, zmęczeni, ale też bardzo zadowoleni, usatysfakcjonowani i potrzebni.Pomogliśmy setkom młodych ludzi, którzy być może w swoim miejscu zamieszkania nigdy nie poprosiliby o pomoc.Mamy nadzieję do zobaczenia za rok.

W: Bez kategorii

Praca po przystanku Woodstock

22 Przystanek Woodstock oficjalnie zakończony, a nam nie brak pracy,sporo beneficjentów nie mogąc się rozstać z festiwalem pozostało jeszcze na jakiś czas. A my mamy pracę.

W: Bez kategorii

Raport polowy

Kończy się trzeci dzień Przystanku Woodstock. Praca, bardzo intensywna w słońcu, poprzezankiety diagnostyczne i indywidualne rozmowy

W: Bez kategorii

Biuro projektu

Przyczepa kempingowa, wynajęta na czas trwania pracy, podczas wydarzenia 22 Przystanek Woodstockbyła nie tylko biurem naszego projektu ale także pomieszczeniem socjalnym dla wolontariuszy i konsultantów.

W: Bez kategorii

Raport polowy – 17.07

Po deszczowej pogodzie, zabraliśmy się ostro do pracy – konsultacje profilaktyczno terapeutyczne- nie czekamy aż beneficjenci do nas przyjdą, tylko podążamy za nimi, mamy dodatkowe, mobilne stanowiska pracy , więc ustawiamy je wraz z terapeutami i wolontariuszami w najbardziej zatłoczonych miejscach 22 Przystanku woodstock. Jesteśmy bardzozmęczeni i niezwykle ustysfakcjonowani naszą pracą

 

W: Bez kategorii

Otwarcie Przystanku Woodstock

Dzisiaj oficjalne otwarcie 22 Przystanku Woodstock, od rana pada deszc, dzięki pawilonom do konsultacji jesteśmyniezależni i praca wre. Jest zimno,wilgotno, ale beneficjentów konsultacji profilaktyczno – terapeutycznych nie brakuje od godz. 8.00 do 20.00

W: Bez kategorii

Raport polowy – 13.07

Jest 13.07.2016r. , jutro oficjalne rozpoczęcie 22  Przystanku Woodstock, a my juz dzisiaj od 8 ej rano intensywnie pracujemy. Projekt Przystanek : Zielona Przystań 2016 nabiera rozpędu. To wielka satysfakcja i poczucie bycia potrzebnym.

 

W: Bez kategorii

Zaproszenie

Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie „Przystanek: Zielona Przystań” – konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne.

Jest to program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowisk zmarginalizowanych. Obejmuje trzy etapowe działania (przed w trakcie i po wydarzeniu XXII Przystanek Woodstock) zapewniające kompleksową pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologiom tj. uzależnienie od narkotyków, współuzależnienie, przemoc w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Planowana liczba beneficjentów projektu – 100. „Przystanek Zielona Przystań” jest projektem cyklicznym (od 2011 roku). Dzięki takiej formule uzyskać można długoterminowe, wzmacniające się działania i efekty, obejmujące zasięgiem cały region. W tym okresie zrekrutowana zostanie grupa 2 wolontariuszy, którzy będą uczestniczyć w akcji promocyjno rekrutacyjnej oraz w akcji profilaktycznej opartej na wykonywaniu testów diagnostycznych dot. używania narkotyków w dniach 13.07 – 18.07.2016r na Przystanku Woodstock. W dniach 13.07 – 18.07.2016r na Przystanku Woodstock realizowane będą konsultacje profilaktyczno terapeutyczne prowadzone w punkcie Zielonej Przystani  na XXII Przystanku Woodstock dla osób które mogą mieć problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz dotkniętych innymi problemami.  W dniu 13.07.2016r  – I etap. Etap II ( w czasie trwania Przystanku Woodstock, 14 -16.07.2016r.) i III ( po zakończeniu Przystanku,17-18.07.2016r.) . Konsultanci oczekują na wszystkich potrzebujących pomocy w punkcie Zielonej Przystani, w pasażu NGO. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, projekt jest dofinansowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

W: Bez kategorii

Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych

Po intensywnych szkoleniach sprzedawców napojów alkoholowych w Kostrzynie nad Odrą (60 punktów)i w Gminie Górzyca (20 punktów)-  nasz nowy partner publiczny – zbudowaliśmy nasz punkt do prowadzenia konsultacji profilaktyczno – terapeutycznych na terenie Przystanku Woodstock z pomocą partnera publicznego KAIPLAST I.Gniecioszek, oraz już 07.07.2016 roku rozpoczęliśmy przy udziale wcześniej zrekrutowanych wolontariuszy, akcję promocyjno rekrutacyjną oraz akcję profilaktyczną. Do rozpoczęcia Przystanku jeszcze kilka dni a beneficjenci naszego projektu – Przystanek: Zielona Przystań 2016 z dofinansowania PO FIO 2271 – domagają się kontaktu z nami, co widać na zdjęciach. Czujemy się bardzo potrzebni. Właściwe konsultacje zaczynają się od 13.07.2016r.

W: Bez kategorii