Blog

Realizacja kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego

 

W dniach 24-30.05.2016r. nastąpiło zawiązanie zespołu projektowego w składzie (odbyły się 3 spotkania):

prowadzący warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli

– księgowy – odpowiedzialny za finansową stronę projektu

Spotkania te miały na celu zebranie osób zaangażowanych w realizację projektu, ustalenie procesu rekrutacji, promocji, informacji o projekcie, podział obowiązków. Księgowy pracował będzie przez cały czas trwania projektu (ewidencja faktur za materiały informacyjne, zaproszenia itp., obsługa kont projektu). A od dnia 31.05.2016r. rozpoczęła się intensywna rekrutacja i działania promocyjne – współpraca z placówkami oświatowymi.

Opracowano i wydruk zaproszeń, ulotek informacyjnych, informacja o projekcie zamieszczono na portalach internetowych, materiały promocyjne i informacyjne rozesłano i rozniesiono do szkół z terenu województwa łódzkiego. Został ustalony harmonogram spotkań w ramach projektu. Prowadzona jest intensywna akcja promocyjno-rekrutacyjna czyli: zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty.

Odbyły się także już realizacje 23 warsztatów dla dzieci, rodziców i nauczycieli) klas I-III w szkołach podstawowych województwa mazowieckiego: nr 81 i 310 w Warszawie, Zągotach, nr 13 w Płocku, nr 2 w Sochaczewie. Czuliśmy się bardzo potrzebni, beneficjenci wspaniali, współpraca z dyrekcją, nauczycielami i pedagogami szkół bez zastrzeżeń.

 

Ten wpis ma zero komentarzy

Prześlij komentarz