Blog

Zaproszenie – Zielona przystań na Pol’and’Rock Festival

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań, zapraszam do bezpłatnych konsultacji profilaktyczno terapeutycznych podczas trwanie XXIV Przystanku Woodstock – obecnie – Pol’and’Rock Festival.

Jest to program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowisk zmarginalizowanych. Obejmuje trzy etapowe działania (przed w trakcie i po wydarzeniu XXIV Przystanek Woodstock – obecnie Pol’and’Rock Festival – działania, zapewniające kompleksową pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i patologiom tj. uzależnienie od narkotyków, współuzależnienie.

Planowana liczba beneficjentów projektu – 1440. „Przystanek Zielona Przystań” jest projektem cyklicznym (od 2011 roku). Dzięki takiej formule uzyskać można długoterminowe, wzmacniające się działania i efekty, obejmujące zasięgiem cały region. W tym okresie zrekrutowana zostanie grupa 4 wolontariuszy, którzy będą uczestniczyć w akcji promocyjno rekrutacyjnej oraz w akcji profilaktycznej opartej na wykonywaniu testów diagnostycznych dot. używania narkotyków w dniach 10.07 – 05.08.2018r na Przystanku Woodstock.

W dniach 31.07 – 01.08.2018r na Przystanku Woodstock (przed jego rozpoczęciem) realizowane będą konsultacje profilaktyczno terapeutyczne prowadzone w punkcie Zielonej Przystani na XXIV Przystanku Woodstock dla osób które mogą mieć problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz w dniach 02-04.08.2018r. Etap II ( w czasie trwania Przystanku Woodstock) i III (po zakończeniu Przystanku,05.08.2018r.) .Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, projekt jest dofinansowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy, jesteśmy w miasteczku NGO, przy Akademii Sztuk Przepięknych, czekają na Ciebie terapeuci-konsultanci.

Informacje: Sławomir Grzegorek www.zielonaprzystan.org, adres mail psychowsparcie@wp.pl

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

Ten wpis ma zero komentarzy

Prześlij komentarz