„Dopóki oddycham mam nadzieję, że nawet podczas największej burzy zawinę do bezpiecznej przystani”

O fundacji

Celem głównym Fundacji jest prowadzenie działań profilaktycznych, wspierających, kompensacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, przemocą, uzależnieniami i innymi zjawiskami patologicznymi.

 

Aktualności // Blog

Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla nauczycieli „TYLKO SPOKOJNIE”

Fundacja „Zielona Przystań” oraz Zarząd Województwa Łódzkiego zapraszają na

Warsztaty radzenia sobie ze stresem dla nauczycieli „TYLKO SPOKOJNIE”.

Projekt stwarza możliwość szkołom (kadra pedagogiczna oraz administracyjna) z terenu województwa łódzkiego na skorzystanie z warsztatów psychologicznych nakierowanych na wzmacnianie i budowanie konstruktywnych umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Warsztaty są prowadzone na terenie szkoły. Trwają 6 godzin, maksymalna liczba uczestników to 20 osób. Do rozdysponowania mamy 15 warsztatów. Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca spotkania i grupy zainteresowanych nauczycieli. Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to czerwiec 2013 r.

WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE.

W skład warsztatu wchodzi część informacyjno – edukacyjna (2 godz.) dotycząca zjawiska stresu, reakcji organizmu na stres oraz sposobów konstruktywnego i destrukcyjnego radzenia sobie ze stresem, część treningu nowych umiejętności (2 godz.) tj. trening rozpoznawania błędów myślowych pozwalający na zmianę myślenia obniżający poziom przeżywanego stresu (oparty o założenia terapii poznawczo – behawioralnej) oraz trening twórczego gospodarowania czasem wynikający ze zdrowego stylu życia i utrzymywania równowagi między pracą a życiem osobistym (tzw. work-life balance). Ostatnim, również 2 godzinnym modułem warsztatów jest czas przewidziany na rozwiązywanie problemów specyficznych dla danej placówki, prowadzących do zwiększonego poziomu stresu u uczestników warsztatów (np. konflikty wewnątrz rady pedagogicznej, problemy z trudnymi uczniami, konflikty na linii rodzic – nauczyciel itp.).

Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 53 30 40

W: Bez kategorii