„Dopóki oddycham mam nadzieję, że nawet podczas największej burzy zawinę do bezpiecznej przystani”

O fundacji

Celem głównym Fundacji jest prowadzenie działań profilaktycznych, wspierających, kompensacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, przemocą, uzależnieniami i innymi zjawiskami patologicznymi.

 

Aktualności // Blog

CUKIERKI – zaproszenie do bezpłatnych zajęć profilaktycznych

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospolecznego zapraszam do bezpłatnych zajęć profilaktycznych z dofinansowania Województwa Łódzkiego.

 

Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI
Zapraszam do realizacji b e z p ł a t n y c h programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI, dla dzieci klas I – III, rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych z terenu Województwa Łódzkiego. Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) jest programem informacyjno – edukacyjnym dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli z terenu województwa łódzkiego.
Projekt, ten kompleksowo dba o profilaktykę uzależnień, jest on zaadresowany do małych dzieci (klas 1-3 szkół podstawowych) oraz ich rodziców i wychowawców, co pozwala wpływać na kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych (rodzice, nauczyciele) oraz budowanie przekonań (dzieci) sprzyjających trzeźwości. Profilaktyka pierwszorzędowa, skierowana do odbiorcy bez utrwalonych mitów dot. spożywania narkotyków i doświadczeń w tym zakresie jest według wszelkich badań najbardziej skuteczna.
Warsztaty są prowadzone na terenie szkoły. Trwają do 3 godzin – dla dzieci, maksymalna liczba uczestników to 25 uczniów oraz do 2 godzin dla nauczycieli i rodziców , prowadzone przez 2 osoby, maksymalna liczba uczestników to 20 rodziców i 20 nauczycieli. Do rozdysponowania mamy 10 warsztatów ( każdy warsztat to 3 spotkania dla dzieci, jedno dla rodziców i jedno dla nauczycieli). Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów, rodziców i nauczycieli . Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 21 maja 2015 r. – 20 grudnia 2015 r.
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego
Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 lub na adres mail psychowsparcie@wp.pl

 

 

 

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

W: Bez kategorii

Wyniki konsultacji profilatyczno-terapeutycznych

Mamy już ilościowe wyniki konsultacji profilaktyczno – terapeutycznych, które realizowaliśmy podczas XXI Przystanku Woodstock w ramach projektu PO FIO 1047, Przystanek Zielona Przystań 2015. W dniach 29.07-04.08.2015r., udzieliliśmy 1088 !!!! konsultacji zamiast planowanych 670. Byliśmy dla każdego kto potrzebował pomocy ( problemy wynikające z używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny, gier komputerowych, hazardu, problemu DDA i współuzależnienia…). Jestem dumny z pracy naszego zespołu 5 terapeutów, którzy w trudnych polowych warunkach dali z siebie wszystko. Strzałem w 10-tkę było rozpoczęcie konsultacji dzień przed rozpoczęciem Przystanku Woodstock i kontynuacja pracy 3 dni po jego zakończeniu. W przyszłości należy naszą pracę rozpocząć 2 dni przed Przystankiem.  Dużo młodych osób przyjeżdża wcześniej i później wyjeżdża.

W: Bez kategorii

Podziękowania od Fundacji WOŚP

Miłe podziękowania od partnera społecznego naszego projektu: Przystanek Zielona Przystań 2015 czyli Fundacji WOŚP:

W: Bez kategorii

Wywiad z Zieloną Przystanią

W czasie naszych działań w trakcie XXI Przystanku Woodstock 2015, cieszyliśmy się popularnością mediów, oto jeden z wywiadów:

http://www.sfera.umk.pl/20732/woodstockowa-prawda-o-zdrowiu/
W: Bez kategorii

Prace na finiszu!

Dzisiaj , tj. 04.08.2015 r. odbył się ostatrni pięciogodzinny dyżur 2 konsultantów na Przystanku Woodstock. Jesteśmy  zmęczeni ale bardzo zadowoleni z naszej pracy. Byliśmy dla każdego kto potrzebował naszej pomocy przez 13 godzin dziennie, udzielaliśmy profesjonalnych konsultacji. Na zdjęciach ostatni beneficjent naszych konsultacji profilaktyczno terapeutycznych i zdjęcia naszego zespołu Przystanek: Zielona Przystań 2015. Do zobaczenia za rok – mamy nadzieję.

 

W: Bez kategorii

Po Przystanku Woodstock… pracujemy dalej!

Przystanek Woodstock oficjalnie się zakończył 01.08.2015 r., ale my ciągle pracujemy, jest jeszcze dużo młodych ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. W dniach 02- 04.08.2015r.pracuje 2 konsultantów przez 5 godzin. Jesteśmy jedyną organizacją NGO na Przystanku Woodstock, która zostaje po tym wydarzeniu z młodymi ludźmi. Został nam jeszcze jeden dzień pracy.Nasze opaski profilaktyczne cieszą się dużym zainteresowaniem nawet najmłodszych , co widać na załączonych zdjęciach.

W: Bez kategorii

Przystanek Woodstock. Dzień piąty

Trwa piąty bardzo intensywny dzień konsultacji terapeutyczno – profilaktycznych na Przystanku Woodstock, w ramach projektu Przystanek Zielona Przystań 2015. Pięcioro konsultantów wraz z wolontariuszami pracuje od 8-ej do 21-ej. Jesteśmy bardzo zmęczeni ale też pełni satysfakcji. Do zapewnienia ciągłości konsultacji bardzo przydaje się podczas upalnych i słonecznych dni pawilon zakupiony ze środków PO FIO , chroni od słońca i deszczu, zapewniając komfort pracy. W wynajętej  przyczepie kempingowej mamy wszystkie potrzebne materiały informacyjne, szkoleniowe, testy diagnostyczne oraz cieszące się dużym zainteresowaniem opaski profilaktyczne.

W: Bez kategorii

Materiały edukacyjne

A oto kilka wybranych materiałów informacyjno edukacyjnych oraz testów diagnostycznych , z których korzystamy na Przystanku Woodstock 2015 oraz wzory koszulek w których pracują terapeuci, wolontariusze oraz zespół kontrolny, oczywiście wszystko z dofinansowania PO FIO 2015.

Dostępne materiały

W: Bez kategorii

Przystanek Woodstock 2015

Praca – niezwykle intensywna –  na Przystanku Woodstock trwa, 5 terapeutów od godz. 8.00 – 21.00 udziela pomocy wszystkim potrzebujacym, tzn. młodym ludziom z problemami uzależnienia od narkotyków, alkoholu , dopalaczy, z problemem DDA, picia ryzykownego i szkodliwego napojów alkoholowych, czasami jak widać na zdjęciach jest kilkanaście osób naraz. Nie ma czasu na herbatę czy chwilę refkeksji. Jest zimno jak na tę porę roku. Bardzo przydają się zakupione z dofinansowania PO FIO fotele do konsultacji, pawilon, przyczepa kempingowa, no i oczywiście aparat cyfrowy do rejestracji działań projektowych. Wydaliśmy w ciągu trzech dni kilka tysięcy testów diagnozujących : „Czy Twoje picie jest bezpieczne”.Oczywiście wszyscy realizujący projekt ubrani sąw koszulki z oznaczeniem Fundacji Zielona Przystań, PO FIO i Fundacji WOŚP.

W: Bez kategorii

Gotowi? Start!

Po intensywnych szkoleniach sprzedawców napojów alkoholowych w Kostrzynie nad Odrą (60 punktów) zbudowaliśmy nasz punkt do prowadzenia konsultacji profilaktyczno – terapeutycznych na terenie Przystanku Woodstock oraz już 28.07.2015 roku rozpoczęliśmy w trzysosobowym składzie konsultacje trwające 9 godzin. Rzeczywistość przekroczyła nasze oczekiwania. Liczba osób zgłaszających się do konsultacji, dzień przed oficjalnym otwarciem Przystanku  wielokrotnie przekraczała planowaną. Projekt : Przystanek: Zielona Przystań 2015 jest bardzo potrzebny jego beneficjentom.

W: Bez kategorii