„Dopóki oddycham mam nadzieję, że nawet podczas największej burzy zawinę do bezpiecznej przystani”

O fundacji

Celem głównym Fundacji jest prowadzenie działań profilaktycznych, wspierających, kompensacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, przemocą, uzależnieniami i innymi zjawiskami patologicznymi.

 

Aktualności // Blog

CUKIERKI: Działania w okresie wakacji

Intensywna praca profilaktyczna do wakacji za nami. Praca z dziećmi klas I-III szkół podstawowych Województwa Łódzkiego jest niezwykle satysfakcjonująca. Beneficjenci bardzo wdzięczni i chętni do pracy. Praca z małymi dziećmi oparta jest na bajce terapeutycznej „CUKIERKI” autorstwa Agnieszki Grzelak (22 strony). Każdy uczestnik zajęć otrzymuje tą książeczkę w prezencie. Dzieci kolorują i rysują różne obrazki w książęczce, wypełniają określone przez prowadzących  zadania, słuchają bajki ze zrozumieniem. Stają się współautorami tej terapeutycznej powieści.

CUKIERKI Agnieszka Grzelak

W: CUKIERKI

Powstaje biuro projektu

Zabudowa biura projektu i stoiska Zielonej Przystani na Przystanku Woodstock oraz intensywna akcja profilaktyczna.

W: Bez kategorii

Realizacja kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego

 

W dniach 24-30.05.2016r. nastąpiło zawiązanie zespołu projektowego w składzie (odbyły się 3 spotkania):

prowadzący warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli

– księgowy – odpowiedzialny za finansową stronę projektu

Spotkania te miały na celu zebranie osób zaangażowanych w realizację projektu, ustalenie procesu rekrutacji, promocji, informacji o projekcie, podział obowiązków. Księgowy pracował będzie przez cały czas trwania projektu (ewidencja faktur za materiały informacyjne, zaproszenia itp., obsługa kont projektu). A od dnia 31.05.2016r. rozpoczęła się intensywna rekrutacja i działania promocyjne – współpraca z placówkami oświatowymi.

Opracowano i wydruk zaproszeń, ulotek informacyjnych, informacja o projekcie zamieszczono na portalach internetowych, materiały promocyjne i informacyjne rozesłano i rozniesiono do szkół z terenu województwa łódzkiego. Został ustalony harmonogram spotkań w ramach projektu. Prowadzona jest intensywna akcja promocyjno-rekrutacyjna czyli: zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty.

Odbyły się także już realizacje 23 warsztatów dla dzieci, rodziców i nauczycieli) klas I-III w szkołach podstawowych województwa mazowieckiego: nr 81 i 310 w Warszawie, Zągotach, nr 13 w Płocku, nr 2 w Sochaczewie. Czuliśmy się bardzo potrzebni, beneficjenci wspaniali, współpraca z dyrekcją, nauczycielami i pedagogami szkół bez zastrzeżeń.

 

W: Bez kategorii

Działamy w Kostrzynie nad Odrą

I znowu w pracy! Zgodnie z harmonogramem projektu „Przystanek: Zielona Przystań 2016” – z dofinasowania PO FIO – kontynuujemy w czerwcu intensywne działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą czyli: program wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI w klasach I – ych (cudowne maluchy), program profilaktyki alkoholowej NOE dla klasy IV-ych oraz warsztaty wychowawcze nieagresywnego rozwiązywania konfliktów  ASERTYWNIE NIE AGRESYWNIE w klasach V-ych. Natomiast w Zespole Szkół realizujemy warsztaty wychowawcze nieagresywnego rozwiązywania konfliktów  ASERTYWNIE NIE AGRESYWNIE w klasach II-ich. W tej szkole jesteśmy pierwszy raz, jest to owoc naszej umowy z nowym partnerem  publicznym – czyli Starostwem Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim . Znakomita młodzież, świetna współpraca z nauczycielami, pedagogami i dyrekcją szkół. Mamy wielką satysfakcję z wykonywanej pracy.

W: Bez kategorii

CUKIERKI: Pozyskanie nowych partnerów

Intensywna akcja promocyjna i rekrutacyjna do zadania CUKIERKI, przynosi rezultaty. Akces do projektu zgłosiły szkoły podstawowe z terenu Województwa Łódzkiego, czyli z:  Żarnowa,Woli Zaradzyńskiej, 2 szkoły z Łodzi, szkoły z Pabianic, Wiśniowej Góry, Różycy . Cieszy nas bardzo to,że rozpoczęliśmy też konkretne działania profilaktyczne oprócz szkoły w Żarnowie, w szkole podstawowej nr 182 w Łodzi oraznr 17 w Pabianicach. Zajęcia wczesnej profilaktyki uzależnień dla uczniów klas I-III sąbardzo satysfakcjonujące iskuteczne. Maluchy( wszystkie) uczą się  m.in.4 umiejętności społecznych, w tym asertywnego odmawiania. Bardzo nas cieszy to, że wczesna profilaktyka uzależnień dociera – dzięki dofinanasowaniu Zarządu Województwa Łódzkiego do małych gminnych szkół.

W: CUKIERKI

Realizacja kompleksowych programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego

W dniach 23-27.07.2016r. nastąpiło zawiązanie zespołu projektowego w składzie (odbyły się 3 spotkania):

prowadzący warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli

– księgowy – odpowiedzialny za finansową stronę projektu

– osoba prowadząca stronę internetową projektu pracowała będzie przez cały czas trwania projektu, od akcji promocyjno – rekrutacyjnej, poprzez informacje o projekcie w czasie jego trwania do ewaluacji i podsumowania projektu

– wolontariusz uczestniczący w projekcie

Spotkania te miały na celu zebranie osób zaangażowanych w realizację projektu, ustalenie procesu rekrutacji, promocji, informacji o projekcie, podział obowiązków. Księgowy pracował będzie przez cały czas trwania projektu (ewidencja faktur za materiały informacyjne, zaproszenia itp., obsługa kont projektu). A od dnia 28.05.2016r. rozpoczęła się intensywna rekrutacja i działania promocyjne – współpraca z placówkami oświatowymi.

Opracowano i wydruk zaproszeń, ulotek informacyjnych, informacja o projekcie zamieszczono na portalach internetowych, materiały promocyjne i informacyjne rozesłano i rozniesiono do szkół z terenu województwa łódzkiego. Zostanł ustalony harmonogram spotkań w ramach projektu, w tej fazie projektu aktywnie uczestniczy wolontariusz w wymiarze 40 godzin (ok. 6 godz./m-ąc).

Poprzez stronę internetową Projektu „Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI” prowadzona jest akcja promocyjno-rekrutacyjna czyli: zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty, zamieszczane będą bieżące informacje, zdjęcia z realizacji działań projektowych, materiały dotyczące wczesnej profilaktyki uzależnień (ankiety, elementy bajki profilaktycznej, informatory)

Odbyły się także już realizacje warsztatów dla dzieci ( 5 warsztatów) klas I-III w szkołach nr 14 i 17 w Pabianicach. Było wspaniale i bardzo efektywnie.

W: Bez kategorii

CUKIERKI: Prace nad materiałami merytorycznymi

Od 28.05.2016r. nastąpiło opracowanie i wydruk zaproszeń, ulotek informacyjnych, informacja o projekcie zamieszczona została na portalach internetowych, odnośnie realizacji programu zostaną rozesłane i rozniesione do szkół z terenu województwa łódzkiego. Został ustalony harmonogram spotkań w ramach projektu,  w tej fazie projektu aktywnie uczestniczy wolontariusz w wymiarze 40 godzin (ok. 6 godz./m-ąc).

Poprzez stronę internetową Projektu „Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI” prowadzona będzie akcja promocyjno-rekrutacyjna czyli: zaproszenie do uczestnictwa i skorzystania z oferty, zamieszczane będą bieżące informacje, zdjęcia z realizacji działań projektowych, materiały dotyczące wczesnej profilaktyki uzależnień (ankiety, elementy bajki profilaktycznej, informatory).  Akcja promocyjna, informacyjno – rekrutacyjna prowadzona będzie do dnia 30.11.2016r

W: CUKIERKI

Znowu w pracy!

Znowu w pracy! Zgodnie z harmonogramem projektu „Przystanek: Zielona Przystań 2016” – z dofinasowania PO FIO – rozpoczęliśmy w maju intensywne działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą czyli: program wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI w klasach I – ych (cudowne maluchy), program profilaktyki alkoholowej NOE dla klasy IV-ych oraz warsztaty wychowawcze nieagresywnego rozwiązywania konfliktów  ASERTYWNIE NIE AGRESYWNIE w klasach V-ych. W gminie naszego nowego partnera publicznego – czyli w szkole podstawowej w Górzycy- realizowaliśmy zajęcia w ramach  programu profilaktyki alkoholowej NOE dla klas IV-VI. Było miło, efektywnie i pracowicie.

W: Bez kategorii

Prace nad programem CUKIERKI

Od dnia 28.05.2016r, prowadzona była intensywna akcja promocyjna projektu „Wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI”  – przy współpracy wolontariusza – i już 30.05.2016 roku realizujemy zajęcia w szkole podstawowej w Żarnowie (110 km od Łodzi) dla klasy II i III. Praca była bardzo satysfakcjonująca i ciesząca się dużym zadowoleniem i zaangażowaniem małych beneficjentów.

W: CUKIERKI

Zaproszenie do udziału w projekcie CUKIERKI

W imieniu Fundacji Wsparcia Psychospołecznego zapraszam do bezpłatnych zajęć profilaktycznych z dofinansowania Województwa Łódzkiego.

Kompleksowe programy wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI
Zapraszam do realizacji b e z p ł a t n y c h programów wczesnej profilaktyki uzależnień CUKIERKI, dla dzieci klas I – III, rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych z terenu Województwa Łódzkiego. Program kompleksowej, wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki” (rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) jest programem informacyjno – edukacyjnym dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli z terenu województwa łódzkiego.
Projekt, ten kompleksowo dba o profilaktykę uzależnień, jest on zaadresowany do małych dzieci (klas 1-3 szkół podstawowych) oraz ich rodziców i wychowawców, co pozwala wpływać na kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych (rodzice, nauczyciele) oraz budowanie przekonań (dzieci) sprzyjających trzeźwości. Profilaktyka pierwszorzędowa, skierowana do odbiorcy bez utrwalonych mitów dot. spożywania narkotyków i doświadczeń w tym zakresie jest według wszelkich badań najbardziej skuteczna.
Warsztaty są prowadzone na terenie szkoły. Trwają do 3 godzin – dla dzieci, maksymalna liczba uczestników to 25 uczniów oraz do 2 godzin dla nauczycieli i rodziców , prowadzone przez 2 osoby, maksymalna liczba uczestników to 20 rodziców i 20 nauczycieli. Do rozdysponowania mamy 10 warsztatów ( każdy warsztat to 3 spotkania dla dzieci, jedno dla rodziców i jedno dla nauczycieli). Zapraszamy reprezentantów zainteresowanych szkół do kontaktu, o możliwości wzięcia udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania miejsca realizacji spotkania i grup uczniów, rodziców i nauczycieli . Przewidywany termin przeprowadzenia warsztatów to 28 maja 2016 r. – 20 grudnia 2016 r.
WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE (współfinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego
Informacje i zapisy: Sławomir Grzegorek tel. 502 52 30 40 lub na adres mail psychowsparcie@wp.pl

Z poważaniem Sławomir Grzegorek – Prezes

W: CUKIERKI